מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של קבוצת דניה בע"מ ("החברה" או כל פנייה בגוף ראשון) מפעילת אתר www.danya-cebus.co.il ותתי האתרים (sub-domains) שלו להלן: "האתר"), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, באמצעות האתר או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלנו.

פרטיותך חשובה לנו. אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסויימים.

המידע ישמר במאגר התפעול של החברה ויישמר למשך הזמן הדרוש לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

פרטי קשר– אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים לרבות שם, כתובת דוא"ל, מידע על אמצעי תשלום, מספר טלפון נייד או נייח. מידע כאמור ייאסף על ידך באופן ישיר במסגרת עמוד מילוי הפרטים באתר, הרשמה לשירותים מסוימים באתר, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו, או מידע שנקבל מצדדים שלישיים.

מידע אישי במסגרת הגשת מועמדות– אנו אוספים מידע הקשור להגשת מועמדותך לעבודה בחברה דרך טופס הגשת קורות החיים באתר, לרבות כתובת, תעודת זהות, מין, תאריך לידה, היסטורית עבודה, היסטורית לימודים, מידע על מעסיקים וכל מידע נוסף שתעביר אלינו במסגרת הגשת המועמדות. מידע כאמור ייאסף על ידך באופן ישיר במסגרת מילוי הטופס המקוון באתר והגשת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת המועמדות.

מידע בקשר לאתר האינטרנט שלנו– אנו משתמשים בקוקיות (cookies) ו-Web Beacons לצרכי אבטחת מידע ולשם ייעול השירותים שלנו ועל מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות, לרבות על ידי צדדים שלישיים, כולל Google Analytics, WordPress, IAccessability, ו- Pinterest. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום מבוסס כתובת IP ועוד. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך. מידע נוסף אודות השימוש בקוקיות של גוגל תוכל למצוא בכתובת:

https://policies.google.com/technologies?hl=en

בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן גוגל מציעה לניהול השימוש ב cookies, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.eu/

כמו כן תוכל לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.

מידע על אחרים

כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
מהם השימושים שנעשה במידע?

אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים, לרבות צרכים תפעוליים, יצירת קשר, בדיקת מועמדותך לעבודה, שירות לקוחות, הקלטת שיחות, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר), צרכים שיווקיים (ראה בהמשך), והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.

העברת מידע לצד שלישי

החברה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בקבוצת דניה ומחוצה לה, בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים:

  • לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  • קבלני משנה וספקים עמם אנחנו משתפים פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלנו (לדוגמא יועצים, מתכננים, קבלנים, ספקים, עורכי דין, חברות שליחויות, וספקי מיקור חוץ אחרים).
  • במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
  • אם התקבל אצלנו צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
  • על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.
  • יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר.
  • בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין, נהיה רשאים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, לצרכי שיווק ופרסום מוצריהם ושירותיהם.

פרסומות ודיוור ישיר

המידע ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות פרסום מותאם אישית.

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בטלפון 03-5383838 או בטופס המקוון שבכתובת הבאה. במקרים מסויימים תוכל לפנות באותו האופן גם כדי למחוק מידע אחר.

שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

זכות עיון במידע ותיקונו

בכפוף לחוק, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותייך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו, ואם לא נסכים לתקנו, את מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

אבטחת מידע

החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים

החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליך.

פנייה לשירות הלקוחות של החברה

ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בכל שאלה בטלפון 03-5383838 או בטופס המקוון.

 

צרו עמנו קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
לפניות בנושאי קבלני משנה, יש לפנות באמצעות המענה הטלפוני והפקס המפורטים באתר בלבד.