דו"חות כספיים

2024

2023

2022

2021

2020

וובינרים

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2024

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2024

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2023

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2023

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q2-2023

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q2-2023

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2023

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2023

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q3-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q3-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q2-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q2-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2022

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2021

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2021

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q2-2021

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q2-2021

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2021

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q1-2021

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2020

וובינר קבוצת דניה - מצגת דוחות כספיים Q4-2020