דו"חות כספיים

2022

2021

2020

הקלטת וובינר - מצגת דוחות כספיים Q2-2022

הקלטת וובינר - מצגת דוחות כספיים Q2-2022

הקלטת וובינר - מצגת דוחות כספיים Q1-2022

הקלטת וובינר - מצגת דוחות כספיים Q1-2022

הקלטת וובינר - מצגת דוחות כספיים Q4-2021

הקלטת וובינר - מצגת דוחות כספיים Q4-2021

הקלטת וובינר - מצגת דוחות כספיים Q2-2021

הקלטת ווברינר - מצגת דוחות כספיים Q2-2021